Hotel Carpatia Bieszczadzki Gościniec

Dane do przelewu i faktury

Merkurion-logo

"MERKURION" Sp. z o.o.

05-827 Grodzisk Mazowiecki  ul. Królewska 14  NIP: 529-172-13-26 REGON: 140571719 KRS: 0000257409 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 1 700 000,00 PLN

Numer rachunku bankowego:

78 1240 6348 1111 0010 4218 6130

Kod BIC / SWIFT:  PKOP PL PW IBAN:  PL

W tytule przelewu prosimy wpisać: "Carpatia", podać nazwisko, na które dokonywana była rezerwacja oraz termin pobytu od - do. Np. "Carpatia - rezerwacja J. Kowalski, pobyt 31.12.2015 - 07.01.2016"