Hotel Carpatia Bieszczadzki Gościniec

Dane do przelewu i faktury

Merkurion-logo

“MERKURION” Sp. z o.o.

05-827 Grodzisk Mazowiecki 
ul. Królewska 14 
NIP: 529-172-13-26
REGON: 140571719
KRS: 0000257409
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 1 700 000,00 PLN

Numer rachunku bankowego:

78 1240 6348 1111 0010 4218 6130

Kod BIC / SWIFT:  PKOP PL PW
IBAN:  PL

W tytule przelewu prosimy wpisać:
“Carpatia”, podać nazwisko, na które dokonywana była rezerwacja oraz termin pobytu od – do.
Np. “Carpatia – rezerwacja J. Kowalski, pobyt 31.12.2015 – 07.01.2016